MENU

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Studiuj na Wydział Teologiczny UŚ!
Wydział Teologiczny proponuje przyszłym studentom kierunki kształcenia takie jak TEOLOGIA i NAUKI O RODZINIE. Wśród oferty studiów, znajdują się interesujące specjalności, między innymi specjalność mediator i asystent rodziny. Wydział posiada również program 30+, który skierowany jest dla osób powyżej trzydziestego roku życia. Dzięki studiom teologicznym można zgłębić wiedzę na temat doświadczania Boga w życiu codzienny, społecznym i rodzinnym. Absolwent Wydziału Teologicznego przygotowywany jest do rozwiązywania problemów małżeńskich, pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym.