MENU

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne instrumenty regulacji sektora transportu kolejowego...".

Za nami Ogólnopolska Konferencja Naukowa dotycząca rynku kolejowego w Polsce. Celem wydarzenia było poznanie procesów liberalizacji zachodzących w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych oraz porównanie ich z doświadczeniami sektora przewozów towarowych.
Uczestnicy konferencji zarówno z prawnego, jak i ekonomicznego punktu widzenia przedstawili zachodzące w transporcie kolejowym zmiany.